Stort välkommen

PT Gruppens verksamhet är inriktad på att hjälpa större företag med fast och tillfällig personal, snöröjning, grönvård, maskinsopning inne och ute, grävning, tomtplanering och övriga markjobb.
Vi är firman man ringer när man inte har tid att ta tag i sakerna själv.

Policy: Vår noggrannhet är kundens trygghet. Kunden är vårt levebröd.
Vi har varit verksamma sedan 2001 och våran policy verkar fungera utmärkt.

Miljö: ALLT vårat avfall lämnas till sortering för att vi inte skada vår miljö.
Vi har alltid miljöaspekten med i kalkylen vi nyköp av maskiner och fordon.

Vår förhoppning är att fler ska se den kvalité och ekonomiska vinning vi kan erbjuda företag och föreningar. Vi värnar om vår personal och är fackligt anslutna.

PT Gruppen AB

Du är besökare: © PTSF.nu | mail